Bijeenkomsten

De Algemene Ledenvergadering en de 9th Annual Conference for Formalities Officers zullen worden gehouden op donderdag 22 maart 2018 bij het EPO in Rijswijk.

Tijdens de ALV zullen bestuursleden Jean Abspoel, Ellen Offenberg en Dolinda de Proost aftreden. Jean, Ellen en Dolinda stellen zich alle drie herkiesbaar. Leden die ook interesse hebben in een bestuursfunctie kunnen dit uiterlijk één week voor de ALV, dus vóór 15 maart 2018, kenbaar maken bij het Secretariaat van het Platform.

Karel de Jong en Yvonne Noorlander zullen tijdens de ALV aftreden als lid van de Examencommissie. Yvonne Noorlander stelt zich herkiesbaar, Karel de Jong stelt zich niet herkiesbaar. Marijke Westra zal tijdens de ALV worden voorgedragen als nieuw lid voor de Examencommissie.

Rene de Rooij zal tijdens de ALV aftreden als lid van de Kascommissie. Sandra van Beek van FrieslandCampina heeft aangegeven plaats te willen nemen in de Kascommissie. Leden die ook interesse hebben om plaats te nemen in de Kascommissie kunnen dit uiterlijk één week voor de ALV kenbaar maken bij het Secretariaat van het Platform.

Leden die agendapunten willen aandragen voor de ALV kunnen deze agendapunten uiterlijk één week voor de ALV doorgeven aan het Secretariaat van het Platform.

De stukken voor de ALV kunnen worden opgevraagd via secretariaat@formalitiesofficers.nl. Het Jaarverslag zal ook op de dag zelf beschikbaar zijn voor alle aanwezige leden.

Tijdens de Conferentie zullen er presentaties worden gegeven door Christina ten Hövel van het EPO en Matthias Reischle van het WIPO.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

10.00 – 11.00 Ontvangst met koffie en thee

11.00 – 12.00 Algemene Ledenvergadering

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.05 Welcome

13.05 – 14.00 Recent and upcoming procedural changes door Christina ten Hövel

14.00 – 15.00 Update and Best Practices in the PCT procedure door Matthias Reischle

15.00 – 15.30 Pauze

15.30 – 17.00 Update and Best Practices in the PCT procedure door Matthias Reischle

17.00 – 17.45 Netwerkborrel

Je kunt je aanmelden voor de ALV en de Conferentie tot uiterlijk woensdag 14 maart 2018 door een e-mail te sturen naar events@formalitiesofficers.nl.

Voor leden van het Platform zijn de ALV en de Conferentie gratis. Niet leden ontvangen een factuur van € 85,-.

Vanwege bouwwerkzaamheden van het nieuwe kantoor van het EPO kunnen wij niet via de hoofdingang (de Hinge) naar binnen. We kunnen gebruik maken van de tijdelijke ingang aan de van Benthemlaan. (Shell gebouw)
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9BCADE0D9F1D69DCC125728900364BB4/$File/the_hague_entrances_en.jpg

Graag wijzen we jullie erop dat er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen waardoor de ontvangst bij het EPO iets meer tijd in beslag zal nemen. Wij willen jullie dan ook vriendelijk verzoeken op tijd aanwezig te zijn.

Vergeet niet je legitimatiebewijs mee te nemen!

Wij verheugen ons erop je weer te mogen ontmoeten op 22 maart 2018 bij het EPO in Rijswijk!Een overzicht van de activiteiten/bijeenkomsten van het Platform Formalities Officers over de afgelopen jaren vinden jullie hier.

Onder "Archief" zijn de presentaties van de afgelopen 2 jaar te vinden.