Opleidingen

Gecertificeerde opleiding

In onze Missie en Visie staat beschreven dat het Platform zich als doel heeft gesteld zich in te zetten voor het verbreden en bevorderen van vakkennis. De gecertificeerde opleiding voor Formalities Officers is dan ook één van de belangrijkste pijlers van het Platform. De opleiding is samengesteld en wordt georganiseerd door DeltaPatents B.V. onder de paraplu van European Intellectual Property Education Foundation (EIPEF).

Voor Formalities Officers is er een gecertificeerde opleiding gerealiseerd waarin alle belangrijke aspecten van het IE-vak aanwezig zijn. De opleiding wordt gegeven door docenten met vele jaren ervaring in het vak.

Meer informatie over de opleiding, zoals brochures over de diverse modules, vind je op www.deltapatents.com. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met DeltaPatents B.V. via email FO-training@deltapatents.com of telefoon:
040-7876030.

Leden van het Platform ontvangen een korting van 10% op de opleidingskosten.Examen

Het examen voor Certified Formalities Officer zal dit jaar worden afgenomen op donderdagmiddag

31 mei 2018 bij het Europees Octrooibureau in Rijswijk.

Kandidaten die deel willen nemen aan het examen van 2018 kunnen zich inschrijven bij het Secretariaat van het Platform (secretariaat@formalitiesofficers.nl).

Bij je verzoek tot inschrijving ontvangen wij graag de volgende gegevens:

  • je volledige naam (dwz de naam die je op het certificaat vermeld wilt hebben)
  • je contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer en het adres waar we de uitslag van het examen naar toe mogen sturen)
  • Lid / Geen lid

Na ontvangst van deze gegevens ontvang je een bevestiging dat je je hebt opgegeven voor het examen.

Tevens dien je ervoor te zorgen dat het examengeld tijdig, dus vóór 24 mei 2018 is betaald. Het examengeld bedraagt € 100 voor leden en € 200 voor niet-leden.

Het examengeld kan worden overgemaakt op de ABN-AMRO rekening van het Platform Formalities Officers (IBAN: NL18ABNA0573236771, Swift/BIC: ABNANL2A) onder vermelding van je naam en EXAMEN 2018. Je ontvangt hiervoor geen factuur!

Je kunt je aanmelden voor het examen tot uiterlijk dinsdag 8 mei 2018. Alle ingeschreven kandidaten ontvangen kort na 8 mei 2018 nog een e-mail met aanvullende informatie over het examen.

Tenslotte maken wij je er nog op attent dat het bestuur en de examencommissie zich strikt aan de regels zullen houden wat betreft inschrijving en betaling. Indien je op de dag van het examen niet op de kandidatenlijst staat en/of wij geen betaling hebben ontvangen, kunnen wij je weigeren om deel te nemen aan het examen. Zorg er dus voor dat je altijd je inschrijving en betaling zelf controleert en neem een bewijs van inschrijving en betaling mee naar het examen.

Wij wensen alle kandidaten heel veel succes toe!


 

Het examen van de opleiding Formalities Officers wordt gefaciliteerd door het Platform. Het Platform heeft een examencommissie in het leven geroepen die de examens jaarlijks opstelt. De examencommissie werkt onafhankelijk van DeltaPatents. De exameneisen van de opleiding Formalities Officers van het Platform zijn hier te vinden.