Home » Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Het corona virus (COVID-19) heeft ons allemaal in de greep. De Algemene Ledenvergadering en de 11e Jaarlijkse Conferentie stonden gepland op dinsdag 7 april 2020 bij het EPO.

Wij hebben van het EPO vernomen dat alle events in maart en april worden afgelast. Niet alleen het EPO heeft maatregelen genomen, ook bij diverse industrieën in Nederland waaronder Shell, Unilever en DSM zijn restricties opgelegd voor reizen en het bijwonen van events.

Wij hebben daarom besloten om de ALV en de Conferentie te verplaatsen naar donderdag 18 juni 2020. Deze datum is echter nog onder voorbehoud, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het corona virus.

Het examen dat gepland staat op 19 mei 2020 bij het EPO gaat vooralsnog gewoon door. Mocht dit event bij het EPO onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dan zullen we uitwijken naar een andere locatie.

Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen.


Voor meer informatie over onze bijeenkomsten kun je een e-mail sturen naar secretariaat@formalitiesofficers.nl

Een overzicht van de activiteiten/bijeenkomsten van het Platform Formalities Officers over de afgelopen jaren vinden jullie hier.
Onder "Archief" zijn de presentaties van de afgelopen 2 jaar te vinden.