Home » Opleiding

Opleidingen

Gecertificeerde opleiding

In onze Missie en Visie staat beschreven dat het Platform zich als doel heeft gesteld zich in te zetten voor het verbreden en bevorderen van vakkennis. De gecertificeerde opleiding voor Formalities Officers is dan ook één van de belangrijkste pijlers van het Platform. De opleiding is samengesteld en wordt georganiseerd door DeltaPatents B.V. onder de paraplu van European Intellectual Property Education Foundation (EIPEF).

Voor Formalities Officers is er een gecertificeerde opleiding gerealiseerd waarin alle belangrijke aspecten van het IE-vak aanwezig zijn. De opleiding wordt gegeven door docenten met vele jaren ervaring in het vak.

Meer informatie over de opleiding, zoals brochures over de diverse modules, vind je op www.deltapatents.com. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met DeltaPatents B.V. via email FO-training@deltapatents.com of telefoon:
040-7876030.

Leden van het Platform ontvangen een korting van 10% op de opleidingskosten.Examen

Het examen van de opleiding Formalities Officers wordt gefaciliteerd door het Platform. Het Platform heeft een examencommissie in het leven geroepen die de examens jaarlijks opstelt. De examencommissie werkt onafhankelijk van DeltaPatents. De exameneisen voor het examen van Formalities Officers van het Platform zijn hier te vinden.