Home » Privacy

Privacy Statement

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).

Persoonsgegevens
Het Platform heeft persoonsgegevens van haar leden in een ledenadministratie. Deze gegevens zijn door het lid zelf aan het Platform verstrekt of door zijn/haar werkgever met als doel lid te worden van het Platform. Deze ledenadministratie wordt bijgehouden door het secretariaat van het Platform.

Welke persoonsgegevens verwerkt het Platform
Het platform heeft de volgende gegevens in haar ledenadministratie verwerkt:

  • Naam van het lid
  • Functietitel van het lid
  • E-mailadres van het lid bij zijn/haar werkgever
  • Naam en adresgegevens van de werkgever
  • Gegevens omtrent facturering richting de werkgever (o.a. emailadres / PO-nummer)
  • De datum waarop het lid het formele examen voor Certified Formalities Officer heeft afgelegd met als doel het bjihouden van het aantal gecertificeerde– en niet-gecertificeerde leden.


Doel voor gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gebruikt voor mailings over de diverse activiteiten die het Platform organiseert zoals masterclasses, ledenvergadering, examen en diploma-uitreiking. Ook wordt diverse keren per jaar een nieuwsbrief per email verstuurd. De ledenlijst wordt tevens gedeeld met de penningmeester van het Platform ten behoeve van het versturen van de factuur voor het lidmaatschap.

Gegevensbescherming
Het Platform geeft geen persoonlijke informatie door aan derden, tenzij dat wettelijk verplicht wordt. Daarnaast hecht het Platform veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegeven en stelt alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Uitschrijving
Indien een lid van het Platform zich uitschrijft, zal het Platform zijn/haar contactgegevens binnen enkele dagen van de ledenlijst halen en zullen er geen mailings meer worden toegezonden. Uitschrijven kan per email: secretariaat@formalitiesofficers.nl

Vragen?
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact met ons op via secretariaat@formalitiesofficers.nl