Missie en Visie

MISSIE

Het Platform Formalities Officers heeft zich als doel gesteld zich in te zetten voor het verbreden en bevorderen van de vakkennis ten aanzien van alle aspecten van het Intellectuele Eigendomsrecht met nadruk op de administratieve processen. Het Platform is een vereniging bestaande uit administratieve professionals werkzaam op het gebied van de Intellectuele Eigendom.
 

VISIE

Het Platform verwacht dat de behoefte aan professionele administratieve ondersteuning op het gebied van Intellectuele Eigendom zal toenemen. Het Platform ziet als haar taak het professionele niveau van de Formalities Officers te bevorderen en op de lange termijn te waarborgen door middel van een opleiding, cursussen en seminars. Het Platform ziet deze educatieve activiteiten als een gestructureerde kwalitatieve ontwikkeling tot maatschappelijk erkende professionele Formalities Officers. Ook ziet het Platform als haar taak het verzamelen en uitwisselen van ervaringen op het gebied van Intellectuele Eigendom en gesprekspartner te zijn op nationaal en internationaal niveau.