Bijeenkomsten

OCNL Masterclass

Op donderdag 14 maart 2024 organiseren wij in samenwerking met het OCNL een Masterclass Octrooien in The Hague Conference Centre New Babylon in Den Haag.

Het programma ziet er als volgt uit:

12:00 – 13.00    Registratie en lunch
13.00 – 13.05    Opening door Arthur van Steenbergen, Voorzitter Platform
13:05 – 13.45    Nieuwe online filing – Demo NL Aanvragen, vervolg Post, planning voor uitrol
                            – Pepijn Duif
13.45 – 14.30    ROW Art 23: Tips & Tricks voor het voorkomen van herstel en hoe gaat OCNL
                            om met een herstelverzoek – Susanna Kantas
14.30 – 15.00    Pauze
15.00 – 16.15    Ontwikkelingen van OCNL

· Vooruitblik op in-log opties MyPage, eOLF, nieuwe online filing – Maja Schmitt
· Portal (web-communicatie) – Margreet Enhuis / Anas Rahimbaks
· ROW planning – Karin Streng
· Onder voorbehoud: Kijkje in de registratiekeuken – Karin Streng

16.15 – 16.25    Vragen
16.25 – 16.30    Sluiting door Arthur van Steenbergen, Voorzitter Platform

De presentaties zijn in het Nederlands.

Je kunt je tot en met woensdag 28 februari 2024 aanmelden voor dit event door het invullen van het Registratieformulier

Voor leden is dit event gratis. Niet-leden ontvangen een rekening van € 85,- na registratie.  

Tot 14 maart 2024!

Bestuur Platform Formalities Officers

Routebeschrijving: https://thehagueconferencecentre.nl/bereikbaarheid/

 

ALV en 15-jarig jubileum

Met heel veel plezier nodigen wij je uit voor de Algemene Ledenvergadering en ons 15-jarig jubileum welke worden gehouden op woensdag 3 april 2024 bij Koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

12.15 – 13.30      Registratie en lunch

13.30 – 14.00      Algemene ledenvergadering

14.00 – 15.00      “Wie is de slimste aap?” door Constanze Mager van Koninklijke Burgers’ Zoo *

15.00 – 15.30      Pauze

15.30 – 17.00      Rondleiding dierentuin met Burgers’ Zoo gidsen **

17.00 – 18.00      Borrel met drankjes en hapjes

18.00 – 20.00      Safari Buffet in de Canopy Lodge en Tree Top Lodge

Algemene Ledenvergadering:

Arthur van Steenbergen treedt conform het rooster van aftreden af en kan niet meer worden herkozen. Richard Loef treedt conform het rooster van aftreden af en heeft zich herkiesbaar gesteld.

Frank Regeling heeft aangegeven plaats te willen nemen in het bestuur van het Platform en zal zich tijdens de ALV kandidaat stellen. Leden die ook interesse hebben om plaats te nemen in het bestuur kunnen dit uiterlijk één week voor de ALV kenbaar maken bij het Secretariaat van het Platform.

Marijke Westra treedt conform het rooster van aftreden af als Lid van de Examencommissie en is herkiesbaar. Sjoerd Postma (V.O.) en Laura Muhren (Arnold & Siedsma) zullen voor een periode van 3 jaar worden benoemd als Lid van de Examencommissie.

Carina Onnink zal tijdens de ALV aftreden als lid van de Kascommissie. Leden die interesse hebben om plaats te nemen in de Kascommissie kunnen dit uiterlijk één week voor de ALV kenbaar maken bij het Secretariaat van het Platform.

Leden die agendapunten willen aandragen voor de ALV kunnen deze agendapunten uiterlijk één week voor de ALV doorgeven aan het Secretariaat van het Platform. De stukken voor de ALV kunnen worden opgevraagd via secretariaat@formalitiesofficers.nl

Je kunt je aanmelden voor de ALV en conferentie tot vrijdag 22 maart 2024  door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen. Om organisatorische redenen kunnen we na deze datum helaas geen aanmeldingen meer accepteren.

Registreer via deze link

Bereikbaarheid: https://www.burgerszoo.nl/plan-uw-bezoek/route-openingstijden

Je kunt op 3 april 2024 bij onze registratiebalie om een uitrijkaart vragen.
Wij verheugen ons erop je weer te mogen ontmoeten op woensdag 3 april 2024 bij Burgers’ Zoo in Arnhem!

Bestuur Platform Formalities Officers

*) De presentatie van Constanze is in het Nederlands
**) 1 van de gidsen verzorgt een rondleiding in het Engels

‘Wie is de slimste aap?’

Constanze Mager, biologe van Koninklijke Burgers’ Zoo, neemt u mee op een verrassende ontdekkingsreis door het dierenrijk. Nadat de luisteraars begrepen hebben, dat ook de Homo sapiens een diersoort met typerend oergedrag is, kijken we al anders naar de dierenwereld. Hoe gaan chimpansees met innovaties om en hoe is het met het probleemoplossend vermogen van wenkkrabben gesteld? De wereld om ons heen verandert snel. Aanpassingsvermogen is gevraagd! Ook dat is herkenbaar voor diersoorten en hele ecosystemen. Maar hoe werk je goed samen en krijg je iedereen mee met de verandering? Een paar praktijkvoorbeelden uit de dieren(tuin)wereld over natuurlijke samenwerking en het toepassen van maatschappelijk verantwoord ondernemen ronden de presentatie af. Boeiend herkenbaar, een spiegel voorhoudend met een vrolijke kwinkslag en voor iedereen inspirerend!

Constanze Mager

Natuurbehoud heeft een speciale plek in haar hart. Daarom heeft ze zich al meerdere keren ingezet voor het organiseren en uitvoeren van de natuurbehoudscampagnes van Europese dierentuinen, zoals in 2005 voor Madagaskar, 2011 voor de mensapen en 2017/18 voor de Aziatische zangvogels. Tevens is zij bestuurslid van ITCF Nederland. De opbrengsten van haar lezingen en workshops gaat ook geheel aan de natuurbehoudsprojecten die Burgers’ Zoo in de tropen steunt.

In 2011 verscheen van haar hand het boek ’Apenliefde, kroniek van een apenpark’, over het ontstaan en de ontwikkeling van de Apenheul.
In 2019 verscheen haar boek ‘Stoor nooit een vlooiende aap’ bij uitgeverij Bruna.