Bijeenkomsten

Met heel veel plezier nodigen wij je uit voor de Algemene Ledenvergadering en conferentie voor Formalities Officers welke zullen worden gehouden op dinsdag 18 april 2023 in de ASML/Philips Lounge in het Philips/PSV stadion in Eindhoven.

 

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

 

10.30 – 11.15:    Registratie en koffie

11.15 – 11.45:    Algemene ledenvergadering

11.45 – 12.00:    Update EPIPA en ervaringen EPAC door Dolinda de Proost en Ronald van Egmond

12.00 – 12.45:    Lunch

12.45 – 13.30:    Presentatie door Ton van Hoef, Head of Corporate IP – ASML

13.30 – 14.30:    Presentatie door Eva Schumm – WIPO (deel I)

14.30 – 15.00:    Pauze

15.00 – 16.15:    Presentatie door Eva Schumm – WIPO (deel II)

16.15 – 17.15:    Netwerkborrel

 

Algemene Ledenvergadering:

Friso Onderdelinden heeft aangegeven om persoonlijke redenen af te treden en is niet herkiesbaar.

Richard Loef treedt conform het rooster van aftreden af en heeft zich herkiesbaar gesteld.

Sabine Runia heeft aangegeven plaats te willen nemen in het bestuur van het Platform en zal zich tijdens de ALV kandidaat stellen. Leden die ook interesse hebben om plaats te nemen in het bestuur kunnen dit uiterlijk één week voor de ALV kenbaar maken bij het Secretariaat van het Platform.

 

Poul de Haan en Rob Jacobs treden confirm het rooster van aftreden af als Lid van de Examencommissie en zullen voor een volgende termijn van 3 jaar worden benoemd.

Masja Kemper treedt af omdat zij niet meer binnen de IP werkzaam is.

Carolina van Mil-Fernández-Jové en Sandra Tas zullen voor een periode van 3 jaar worden benoemd als Lid van de Examencommissie.

 

Monique van Son zal tijdens de ALV aftreden als lid van de Kascommissie. Leden die interesse hebben om plaats te nemen in de Kascommissie kunnen dit uiterlijk één week voor de ALV kenbaar maken bij het Secretariaat van het Platform.

 

Leden die agendapunten willen aandragen voor de ALV kunnen deze agendapunten uiterlijk één week voor de ALV doorgeven aan het Secretariaat van het Platform. De stukken voor de ALV kunnen worden opgevraagd via secretariaat@formalitiesofficers.nl.

Je kunt je aanmelden voor de ALV en conferentie tot uiterlijk vrijdag 7 april door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen. Na deze datum kunnen we helaas geen aanmeldingen meer accepteren. Het is om organisatorische redenen alleen mogelijk om je aan te melden voor het gehele dagprogramma inclusief borrel of exclusief borrel. Wees er snel bij want er is slechts plek voor 100 personen. Voor leden van het Platform zijn de ALV en conferentie gratis. Niet-leden ontvangen een factuur van € 85,-.

 

Registreer via deze link

 

Bereikbaarheid: https://www.philipsstadion.nl/bereikbaarheid/

Je kunt betaald parkeren bij het PSV stadion.

 

Wij verheugen ons erop je weer te mogen ontmoeten op dinsdag 18 april in het PSV stadion in Eindhoven!

 

Bestuur Platform Formalities Officers

 

Indien je een “Certificate of Attendance” wenst te ontvangen, stuur dan een email naar het Secretariaat