Lidmaatschap

LID WORDEN

Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 85,- per jaar.

In het lidmaatschap is inbegrepen:

  • bezoek aan ALV
  • digitale nieuwsbrief
  • bijwonen seminars en workshops.

Voor meer informatie over het lidmaatschap verwijzen wij naar de statuten en het huishoudelijk reglement.
 

AANMELDEN

Aanmelding vindt plaats door het versturen van een e-mail naar: secretariaat@formalitiesofficers.nl

Graag ontvangen we de volgende gegevens:

  • Voornaam en achternaam van het nieuwe lid
  • Naam en adres van de werkgever
  • E-mailadres en telefoonnummer van het nieuwe lid
  • Factuuradres (indien anders dan het adres hierboven)
  • PO-nummer (indien nodig voor facturatie)

Je ontvangt een bevestiging van inschrijving.
De factuur zal daarna worden toegezonden.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december van het lopende jaar.