Reglementen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Tijdens de 1e Algemene Ledenvergadering van het Platform op 11 maart 2010 heeft het bestuur het Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Op verzoek van de leden zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Na invoering van deze wijzigingen werd het Huishoudelijk Reglement unaniem door de leden goedgekeurd.

Het Huishoudelijk Reglement zoals goedgekeurd op 22 maart 2018 tref je hier aan.


EXAMENREGLEMENT

Het examenreglement tref je hierbij aan.